Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu
87 516 - 57-80
87 516-50-52

Pomorze 8

16-506 Giby

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze
Piotr Nalewajek
87 516 - 57-80
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Bednarski
87 516 - 57- 91
p.o. Główny Księgowy Nadleśnictwa
Paweł Kamiński
87 516 - 57- 90
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Fiedorowicz
87 516 - 57- 91
Inżynier Nadzoru
Marek Czokajło
87 516 - 57- 94

Dział Gospodarki Leśnej

Kamil Krajewski
Specjalista SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 87 516 - 57- 97
Monika Kuprewicz
Specjalista ds. ewidencji i obrotu drewnem
Tel.: 87 516 - 57-84
Paweł Kuklewicz (w zastępstwie za Martynę Polkowską - Specjalistę SL ds. hodowli lasu)
Referent
Tel.: 87 516 - 57- 85
Bartosz Niemkiewicz (w zastępstwie za Agnieszkę Golec - Specjalistę SL ds. gospodarki gruntami i p-poż
Referent
Tel.: 87 516 - 57- 95
Radomir Antoni Ułanowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 87 516 - 57- 95
Krzysztof Maciejunas
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 516 - 57- 94

Dział Finansowo - Księgowy

Agnieszka Kimszal
Starszy księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 84
Małgorzata Bućkun
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 516 - 57- 88
Agnieszka Wołągiewicz
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 88
Emilia Bednarska
Księgowy
Tel.: 87 516 - 57- 88

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Tomaszewski
Starszy strażnik leśny p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 516 - 57- 92
Tomasz Andruczyk
Strażnik leśny
Tel.: 87 516 - 57- 92

Stanowisko ds. Pracowniczych

Katarzyna Zielenkiewicz (w zastępstwie za Barbarę Maciejunas - Starszego specjalistę ds. kadrowych)
Referent
Tel.: 87 516 - 57- 81

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jacek Czarniecki
Sekretarz
Tel.: 87 516 - 57- 86
Diana Angelika Kaliszewska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 516 - 57- 80
Agnieszka Kisielewska
Starszy referent
Tel.: 87 516 - 57- 86
Marlena Święcicka
Starszy referent
Tel.: 87 516 - 57- 86
Przemysław Turowski
Referent
Tel.: 87 516 - 57- 94
Zofia Andruczyk
Robotnik obsługi
Zbigniew Stawiecki
Robotnik obsługi
Ryszard Maciejunas
Robotnik obsługi

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Osoba dyżurująca w PAD
Tel.: 519 608 173; 875 165 793