Asset Publisher Asset Publisher

Pola biwakowe

Zapraszamy do rezerwacji pól biwakowych na terenie Nadleśnictwa Pomorze.

Dysponujemy 3 polami biwakowymi o poniższych parametrach:

 

Leśnictwo Rygol:

1. oddział 944 -b - powierzchnia - 1,0500 ha, pojemność - 100 osób;

2. oddział 985 -g - powierzchnia - 0,6155 ha, pojemność - 50 osób;

Leśnictwo Giby:

1. oddział 464 -h,k - powierzchnia - 0,9160 ha, pojemność - 50 osób.

 

Zapoznanie się z wyglądem pól biwakowych jest możliwe po pobraniu załączonych poniżej folderów zawierających fotografie i mapy danych pól.

Przybliżoną lokalizację pól wyznacza biały krzyżyk w środkowej części zdjęcia lotniczego.

Należy skontaktować się z Nadleśnictwem Pomorze w celu ustalenia czy dane pole jest wolne w okresie który Państwa interesuje.

Pole w terenie można obejrzeć osobiście po skontaktowaniu się z leśniczym odpowiedzialnym za dane pole biwakowe. Dane kontaktowe do leśniczych są poniżej.

 

Wykaz  numerów  leśnictw na potrzeby dzierżawy pól biwakowych

Leśnictwo

Adres  leśniczówki

Stanowisko  służbowe

Imię  i  nazwisko

Nr  telefonu  stacjonarnego

RYGOL

Rygol  2, 16-326  Płaska

leśniczy

Mirosław 

MASŁOWSKI

087/641 75 03 

723 123 193

GIBY

Giby 100, 16-506 Giby

leśniczy

Tomasz ANDRUCZYK

087/516 50 53

723 123 073

 

Następnie prosimy o umówienie się z Nadleśnictwem na negocjacje cenowe i podpisanie umowy (konieczny będzie osobisty przyjazd do nadleśnictwa).

Cena wywoławcza wynosi 35 zł za 1 ha gruntu dziennie. Minimalne postąpienie cenowe wynosi 1 zł.

Umowę podpisać może tylko uprawniona ku temu osoba, a więc musi ona przywieźć ze sobą upoważnienie do podejmowania czynności cywilno-prawnych w imieniu zamawiającego.

Osobą odpowiedzialną za sprawy pól  biwakowych jest Agnieszka Golec.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

            Nadleśnictwo Pomorze położone jest w zasięgu dwóch obszarów chronionego krajobrazu, które w granicach nadleśnictwa występują na powierzchni 21958,50 ha (obejmując 6363,96 ha gruntów nadleśnictwa).

Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Pojezierze Sejneńskie"

            Rozległy obszar funkcjonujący na podstawie Rozporządzenie Nr 19/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 732) ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Nr 62/05 Wojewody Podlaskiego z 21.07.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 180, poz. 2097).

            Łączna powierzchnia obszaru wynosi 37 880 ha ( na terenie nadleśnictwa znajduje się 5023,59 ha).  

            Obejmuje tereny na wschód od Wigierskiego Parku Narodowego po granicę z Litwą. Na południu przylega do Puszczy Augustowskiej, a na północy wąskim pasem dochodzi do granicy państwa za miejscowością Puńsk. Charakteryzuje się krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzniesieniami, jeziorami i rzekami oraz z cennymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i torfowiskowymi. Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych związanych z urozmaiconą rzeźbą polodowcową Pojezierza Sejneńskiego, z licznymi jeziorami, kemami, ozami i wzgórzami morenowymi.

 

Obszar chronionego krajobrazu ,,Puszcza i Jeziora Augustowskie"

            Obszar ten został powołany przez Wojewodę Suwalskiego rozporządzeniem nr 82/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego. Aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie".

            Łączna powierzchnia zajmowana przez obszar wynosi 65 475 ha. Na terenie Nadleśnictwa Pomorze znajduje się 1888,49 ha

            Obszar ten jest położony w województwie podlaskim, powiecie augustowskim na terenie gmin: Augustów, Augustów miasto, Nowinka, Płaska, Lipsk i Sztabin, w powiecie sejneńskim na terenie gminy Giby i w powiecie suwalskim na terenie gminy Suwałki i obejmuje obszar Puszczy Augustowskiej i Kanału Augustowskiego.