Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Pomorze, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa oraz Zarządzenie nr 32 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dn. 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa  o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach: Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze i Oświadczenie.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów wizyty bezpośrednio z nadleśnictwem.

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (oświadczeniu).

 

Dane kontaktowe:

Maja Boruk, specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej

e-mail: maja.boruk@bialystok.lasy.gov.pl

tel.: 87 516-57-95

lub

Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8 16-506 Giby

e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl

tel.: 87 516-57-80.