Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Pomorze w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach: Porozumienie i Oświadczenie.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze uzgodnienie szczegółów wizyty bezpośrednio z nadleśnictwem.

Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu -formularz zgłoszeniowy do Pani Mai Boruk, osoby zajmującej się edukacją leśną, na adres internetowy: maja.boruk@bialystok.lasy.gov.pl lub na adres ogólny nadleśnictwa pomorze@bialystok.lasy.gov.pl a także pod numerem telefonu: 87 516-57-95.