Wydawca treści Wydawca treści

certyfikacja

Nadleśnictwo Pomorze informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC oraz PEFC.

FSC jest skrótem angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council. Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC.

PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC. 

Nadleśnictwo Pomorze otrzymało subcertyfikat nr 14/0187-24 - wydany do certyfikatu PEFC-14/0187, przyznanego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Mając na względzie dobro przyrody, zachowanie jej dotychczasowego stanu w niepogorszonym stanie oraz kierując się potrzebą jak najlepszego poznania różnorodności biologicznej naszych lasów, Nadleśnictwo Pomorze prowadzi stały i systematyczny monitoring przyrodniczy. Jego wyniki umożliwiają podejmowanie celowych działań ochronnych oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej z poszanowaniem i zabezpieczeniem tych elementów środowiska, które wymagają stałej kontroli i opieki człowieka.

W związku z dużą powierzchnią lasów należących do PGL LP w zarządzie nadleśnictwa, oraz dużym prawdopodobieństwem nie wyśledzenia na bieżąco wszystkich zmian zachodzących w biocenozach leśnych przez służbę terenową, prosimy o zgłaszanie informacji o znalezionych drzewach dziuplastych oraz spotkanych/znalezionych gatunkach chronionych.

Systematyczne i bezzwłoczne informowanie nadleśnictwa zdecydowanie polepszy efektywność prowadzonego monitoringu i przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony gatunków chronionych i ich siedlisk.

Dla przejrzystości danych i posiadania jak najpełniejszych informacji o Państwa spostrzeżeniach, prosimy przekazywać wypełnione formularze do biura nadleśnictwa lub odpowiednim terytorialnie leśniczym.