Lista aktualności Lista aktualności

międzynarodowy dzień lasu

21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasu

Już po raz czwarty jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku jest poświęcony roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w wodę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zachęca, aby tego dnia propagować ideę i działalność związaną z lasami, np. sadzenie drzew, sprzątanie lasów czy nagłaśniania tematyki w mediach. Lasy są nieodłączną częścią naszego życia: zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. Lasy to także źródło pracy, schronienia i pożywienia. Z informacji ONZ wynika, że od lasów jest uzależnione życie 1,6 mld ludzi na świecie.

Tereny leśne są także domem dla 80 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W Polsce w lasach występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich spotykanych w kraju gatunków.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Każdego roku polscy leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew. Zajmują one ponad 29 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,2 mln ha. Ponad połowa to lasy o charakterze ochronnym, w tym wodochronne. Lasy zatrzymują także wodę, a tym samym przeciwdziałają powodziom.

W lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe zostały zrealizowane dwa programy tzw. małej retencji nizinnej i małej retencji górskiej. Dzięki czemu teraz lasy na terenach nizinnych magazynują ok. 120 mln m sześc. wody, natomiast w górskich potokach i oczkach pozostanie 1,5 mln m sześc. wody.

Warto wiedzieć:

  • Tereny leśne zlewisk, zwłaszcza mokradła, dostarczają 75 proc. świeżej wody dostępnej na Ziemi, która jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych i przemyśle.
  • Mniej więcej jedna trzecia największych miast świata czerpie znaczną część wody pitnej prosto z leśnych obszarów objętych ochroną.
  • Blisko 80 proc. światowej populacji, czyli 8 na 10 ludzi, jest narażona na niedobór wody.
  • Lasy zachowują się jak filtr wody, ponieważ zatrzymują zanieczyszczenia w ściółce oraz minimalizują erozję gleby.
  • Lasy, zatrzymując wodę obniżają temperaturę, tym samym przeciwdziałają ociepleniu klimatu.

Lasy w niemal w każdej dziedzinie życia zapewniają też inne korzyści. Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, które znajduje 30 tys. różnych zastosowań. To jeden z niewielu tak ekologicznych materiałów. Jego zasoby – pod warunkiem prowadzenia racjonalnej gospodarki – są niewyczerpane.